Nimitysuutinen: Jari Jaakola Rovakairan Verkonrakennus Oy:n toimitusjohtajaksi

Rovakairan Verkonrakennus Oy:n toimitusjohtajaksi on nimitetty 1.1.2022 alkaen insinööri Jari Jaakola. Hän on tällä hetkellä Pohjois-Suomen Energiatieto Oy:n toimitusjohtaja. Hän tulee toimimaan Rovakairan konsernin johtoryhmän jäsenenä. ”Jari on aiemmissa tehtävissään osoittanut kykynsä ja ammattitaitonsa toimia nopeasti muuttuvassa energia-alan markkinassa”, toteaa Rovakaira konsernin toimitusjohtaja Tapio Jalonen.