Lehdistötiedote: Rovakairalla erinomainen tulos, sähkönkäyttö kasvoi merkittävästi

Rovakaira teki vuoden 2021 tilinpäätöksessä yhtiön historian parhaan tuloksen, 4,8 miljoonaa euroa. Tulosta siivitti kahdeksan (8) prosentin sähkönkäytön kasvu sekä uusien liittymien ja hyvin onnistuneen sivutoiminnan vaikutus. Yhtiön hintataso on ollut sama jo vuodesta 2018 lähtien.

Sähkön siirtomäärä ylitti ensimmäisen kerran 800 miljoonaa kilowattituntia; määrä vastaa noin yhtä prosenttia koko Suomessa siirretystä sähköenergiasta. Suuri siirron kasvu kuvastaa toimialueen elinvoimaisuutta. Sähköverkkoon investoitiin viime vuosien tapaan runsaat kymmenen miljoonaa euroa. Säävarmassa verkossa on tällä hetkellä yhtiön 31 600 asiakkaasta kaksi kolmasosaa eli yli 20 000 asiakasta.

”Yhtiön strategiaa päivitettiin vuoden aikana. Energiamarkkinat ovat valtavassa murroksessa. Omavaraisuuden korostuminen ja hiilineutraali energian käyttö johtavat vääjäämättä sähkön käytön kasvuun. Haluamme omille asiakkaillemme tarjota edullisen ja tulevaisuuden tarpeet huomioivan verkkoinfran Lapissa. Yhdessä asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa teemme sähköistä tulevaisuutta Lappiin, ” toteaa toimitusjohtaja Tapio Jalonen.

Yhtiökokous päätti yhtiön jakavan osinkoa 1,2 euroa osakkeelta eli yhteensä 1,25 miljoonaa euroa. Yhtiön hallitukseen valittiin: Jukka Aula, Eila Kivioja, Timo Kurula, Reijo Kyrö, Mikko Maijala, Paula Nevalainen, Viljo Pesonen, Anna-Kaisa Teurajärvi ja Jukka Uimaniemi sekä varajäseniksi Pekka Heikkinen, Jaakko Raivio ja Oula Vuolli.


Lisätiedot: Toimitusjohtaja Tapio Jalonen puh. 040 7025 042