Sähkövero

Verkkoyhtiönä laskutamme siirtolaskussa valtion määräämän sähköveron käytetyn energian mukaan. Asiakkailta peritty sähkövero välitetään edelleen kokonaisuudessaan valtiolle. Sähkövero sisältää valmisteveron ja huoltovarmuusmaksun. Keräämällä huoltovarmuusmaksua turvataan poikkeusolojen varalta välttämättömät taloudelliset toiminnot myös energian saannin suhteen.

Sähkönkäyttäjät jaetaan kahteen veroluokkaan kulutuskohteesta riippuen.

Sähköveroluokka I

Yksityistaloudet ja suurin osa yrityksistä. Sähkövero on 2,79372 senttiä kilowattitunnilta (alv 24%).

Sähköveroluokka II

Valmistavaa teollisuutta, kaivostoimintaa, louhintaa tai ammattimaista kasvihuoneviljelyä harjoittavat yritykset. Sähkövero on 0,87172 senttiä kilowattitunnilta (alv24%).

Sähköveroluokkaan II kuuluvien on tehtävä kirjallinen vakuutus verkkoyhtiölle oikeudestaan alempaan sähköveroluokkaan. Sähköveron muutosta voi hakea kuluvalta ja kolmelta edelliseltä kalenterivuodelta takautuvasti. Lisätietoja sähköverosta saatte verohallinnolta.

Vakuutus sähköveroluokka II kuulumisesta lomakkeen voi palauttaa osoitteeseen asiakaspalvelu@rovakaira.fi.