Maankäyttö

Säänvarma jakeluverkko

Rovakaira investoi jakeluverkon luotettavuuden parantamiseen yli 10 miljoonaa euroa vuodessa. Summalla rakennetaan uutta avojohtoverkkoa teiden reunoihin 100 km, kaapeloidaan taajamien keskijänniteverkkoja ja uusitaan kymmeniä muuntamoja pienjänniteverkkoineen.

Energiavirasto myönsi Rovakaira Oy:lle lisäaikaa säävarma verkko- investointiohjelman toteuttamiseen vuoteen 2036 saakka (Sähkömarkkinalaki 588/2013).

Johtokatujen raivaus

Kesäaikana raivataan aluspuustoa sähkölinjoilta. Linja-alueelle kasvaneet haitalliset puut kaadetaan. Raivauksen yhteydessä poistetaan myös sähkönjakelun toimitusvarmuutta uhkaavia reunapuita (Johtoalueiden vierimetsien hoito-ohje). Raivaus perustuu sähköturvallisuusmääräyksiin ja käyttövarmuuden ylläpitoon. Kaadetut puut ovat maanomistajan omaisuutta, jota Rovakaira ei poista johtoalueilta.

Katso vuosittaiset raivaus- ja rakentamisohjeet kartalta.


Johtoalueiden vierimetsien hoito opas (pdf)