Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Rovakaira Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 12.4.2024 klo 13.00 Santa´s Hotel Santa Claus-hotellilla, osoitteessa Korkalonkatu 29, Rovaniemi.

Ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan klo 12.30. Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on tiistaina 2.4.2024 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.


Kokouksessa käsiteltävät ja päätettävät asiat

  • Käsitellään varsinaiselle yhtiökokoukselle osakeyhtiölain 5 luvun 3 §:n ja yhtiön yhtiöjärjestyksen 8 – 9 §:n mukaan kuuluvat asiat.
  • Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 1,20 euroa per osake. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä tiistaina 16.4.2024 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan keskiviikkona 24.4.2024.


Osallistuminen ja mahdollinen erityisruokavalio pyydetään ilmoittamaan torstaihin 4.4.2024 mennessä: Tiina Tuomaala, tiina.tuomaala(at)rovakaira.fi tai p. 040 7587587 arkisin klo 9 -15.


Rovaniemellä 1.3.2024
Rovakaira Oy Hallitus