Kommentoi verkon kehittämissuunnitelmaa

Yhteiskunnan sähköistyminen, uusiutuvan energiantuotannon kasvu ja sähköinen liikenne vaativat vahvan, älykkään ja toimintavarman sähköverkon, jotta Suomen hiilineutraaliustavoitteet saavutetaan vuoteen 2035 mennessä. Sähköverkkoinvestointeja tehdään vuosikymmeniksi eteenpäin tulevaisuuden asiakastarpeita ennakoiden.

Rakennamme tulevaisuuden säävarmaa sähköverkkoa, jota koskevaan kehityssuunnitelmaan asiakkaillamme on mahdollisuus perehtyä ja kommentoida sitä. Pidempien suunnitelmien pohjalta tehdään verkon kehittämissuunnitelma aina kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Rovakairan sähköverkon kehittämissuunnitelma on päivitetty ja julkaistu kommentoitavaksi asiakkaille ja sidosryhmille. Kommentoi suunnitelmaa 31.5.2024 mennessä. Suunnitelmaa muokataan saatujen kommenttien perusteella.