Liittymäkoon suurentaminen

Liittymän kokoa suurennettaessa laskutetaan liittyjältä lisäliittymismaksu. Alueilla, joilla sovelletaan vyöhykehinnoittelua tai aluehinnoittelua, lisäliittymismaksu on tulevaa ja nykyistä liittymäkokoa vastaava liittymismaksujen erotus. Tapauskohtaisen hinnoittelun alueella lisäliittymismaksu määräytyy kapasiteettivarausmaksun ja liittymän tehon muutoksen perusteella. Liittymän kokoa pienennettäessä liittymismaksua ei palauteta.

Liittymäpisteen siirtäminen

Liittymispisteen siirtäminen on mahdollista vain saman kiinteistön tai tontin alueella. Liittyjän sähköurakoitsija sopii muutoksesta etukäteen verkonhaltijan
kanssa ja tekee liittymisjohdon muutostyön. Liittymispisteen tai liittymisjohdon muutostöistä aiheutuneet kustannukset veloitetaan liittyjältä.

Liittymän kolmivaiheistaminen

Vyöhykkeillä 1-3 liittymän muuttamisesta yksivaiheisesta kolmivaiheiseksi veloitetaan puolet vastaavan uuden kolmivaiheliittymän liittymismaksusta. Vyöhykkeiden ulkopuolella liittymän kolmivaiheistamisesta veloitetaan 2/3 osaa vyöhykkeen 3 vastaavan uuden kolmivaiheliittymän liittymismaksusta.

Liittymän purku

Liittymissopimuksen päättyessä pienjänniteliittymän liittymismaksusta palautetaan palautuskelpoinen osa liittyjälle. Palautus edellyttää liittymän käytön lopettamista ja liittymän purkamista. Palautuksesta vähennetään liittymän purkukustannukset 750 euroa ja verkkoyhtiön erääntyneet saatavat. Purkukustannus muodostuu hallinnollisesta osuudesta ja liittymän fyysisestä purkamisesta. Liittymän purkukustannukset eivät voi ylittää palautuskelpoisen liittymän arvoa. Tilapäisen liittymän, rakentamiskustannuksilla rakennetun liittymän sekä keski- ja suurjänniteliittymän liittymismaksuja ei palauteta.

Liittymän muutoksiin liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä asiakaspalveluumme p. 016 331 6200 tai asiakaspalvelu@rovakaira.fi.