Liittymän muutoksiin liittyvissä asioissa ole yhteydessä asiakaspalveluumme p. 016 331 6200 tai asiakaspalvelu@rovakaira.fi.

Liittymäkoon suurentaminen

Suurentaaksesi sähköliittymän kokoa tarvitset lisäliittymissopimuksen, jonka voit tilata asiakaspalvelumme kautta. Teemme mahdolliset muutokset sähköverkkoon liittymispisteelle saakka, jonka jälkeen sähköurakoitsijasi tekee tarvittavat muutokset sekä vaihtaa sulakepohjat. Urakoitsija ilmoittaa pääsulakkeen muutoksesta verkkoyhtiölle mittarointilomakkeella.

Liittymän kokoa suurennettaessa laskutetaan liittyjältä lisäliittymismaksu. Alueilla, joilla sovelletaan vyöhykehinnoittelua tai aluehinnoittelua, lisäliittymismaksu on tulevaa ja nykyistä liittymäkokoa vastaava liittymismaksujen erotus. Tapauskohtaisen hinnoittelun alueella lisäliittymismaksu määräytyy kapasiteettivarausmaksun ja liittymän tehon muutoksen perusteella. Liittymän kokoa pienennettäessä liittymismaksua ei palauteta.

Ainoastaan sähköliittymän omistaja voi tehdä muutoksia liittymälle. Huolehdithan, että olet siirtänyt sähköliittymän omistukseesi ennen lisäliittymän tilausta. Voit ilmoittaa liittymän siirron kätevästi sähköisellä lomakkeella.

Liittymäpisteen siirtäminen

Liittymispisteen siirtäminen on mahdollista vain saman kiinteistön tai tontin alueella. Liittyjän sähköurakoitsija sopii muutoksesta etukäteen verkonhaltijan
kanssa ja tekee liittymisjohdon muutostyön. Liittymispisteen tai liittymisjohdon muutostöistä aiheutuneet kustannukset veloitetaan liittyjältä.

Liittymän kolmivaiheistaminen

Vyöhykkeillä 1-3 liittymän muuttamisesta yksivaiheisesta kolmivaiheiseksi veloitetaan puolet vastaavan uuden kolmivaiheliittymän liittymismaksusta. Vyöhykkeiden ulkopuolella liittymän kolmivaiheistamisesta veloitetaan 2/3 osaa vyöhykkeen 3 vastaavan uuden kolmivaiheliittymän liittymismaksusta.

Liittymän purku

Sähköliittymä voidaan purkaa, jos et tarvitse sähköä kiinteistöllä. Ennen sähköliittymän purkamista on hyvä varmistaa, että tontilla ei ole tarvetta sähköille myöskään tulevaisuudessa. Jos tontille tarvitaan sähköä tulevaisuudessa, täytyy siihen tilata uusi sähköliittymä ja maksaa liittymähinnaston mukainen liittymismaksu.

Ainoastaan sähköliittymän omistaja voi tehdä muutoksia liittymälle. Huolehdithan, että olet siirtänyt sähköliittymän omistukseesi ennen lisäliittymän tilausta. Voit ilmoittaa liittymän siirron kätevästi sähköisellä lomakkeella. Sähköliittymän irtisanominen onnistuu asiakaspalvelumme kautta.

Kytkemme liittymän irti ja poistamme sähkömittarin noin neljän viikon sisällä irtisanomislomakkeen allekirjoittamisesta. Varmistathan esteettömän pääsyn sähkömittarin poistolle.

Liittymissopimuksen päättyessä pienjänniteliittymän liittymismaksusta palautetaan palautuskelpoinen osa liittyjälle. Palautus edellyttää liittymän käytön lopettamista ja liittymän purkamista. Palautuksesta vähennetään liittymän purkukustannukset 750 euroa ja verkkoyhtiön erääntyneet saatavat. Purkukustannus muodostuu hallinnollisesta osuudesta ja liittymän fyysisestä purkamisesta. Liittymän purkukustannukset eivät voi ylittää palautuskelpoisen liittymän arvoa. Tilapäisen liittymän, rakentamiskustannuksilla rakennetun liittymän sekä keski- ja suurjänniteliittymän liittymismaksuja ei palauteta.